ชื่นชมกับบรรยากาศภายในสวน

กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน

ชมนกชมไม้ ดอกไม้ในสวน

โซนต่างๆภายในสวน

โซนของกินได้

โซนว่านและสมุนไพร

โซนริมบึงและไม้น้ำ

ดอกว่านในฤดูกาลต่างๆ

ชมดอกว่านที่เก็บได้ในช่วงฤดูกาลต่างๆ ตามประสานคนชื่นชอบในว่าน แมกไม้ สมุนไพร….

ดอกว่านนางล้อม

ว่านที่ออกดอกยากมาก

ดอกว่านกำแพงขาว

ว่านในกลุ่มทิพย์เยตร

ดอกว่านพระยาหมอก

ว่านหายาก ที่แยกกับต้นอื่ได้เมื่อมีดอก

ดอกว่านเศรษฐีน้ำเต้าทอง

ว่านทางโชคลาภที่ให้ดอกสวยบวนช่วงฤดูฝน

ดอกว่านจูงนาง

ว่านทางเสน่ห์ที่ดอกออกต้นฝนแรกๆ

ดอกว่านเสน่หา

ดอกว่านทางเสน่ห์ ดอกบานทั้งปี 

ดอกว่านนางคุ้ม

ว่านต้นเก่าคู่กับสี่ทิศดอกสีชมพู

ดอกว่านสี่ทิศดอกแดง

ว่านต้นเก่าคู่กับสี่ทิศชมพู

ดอกว่านสี่ทิศชมพู

ว่านต้นเก่าคู่กับสี่ทิศดอกแดง