Featured Products

Featured Categories

Latest news

ดอกว่านกลุ่มดอกทอง(ชนิดนี้ดอกสีเหลืองล้วน)
เคล็ดลับการกู้เก็บว่าน (ตอนที่ ๒)

สารบัญ: คลิ๊กเลือกอ่าน เคล็ดลับการกู้เก็บว่านการกู้เก็บมาใช้ทางจิตศาสตร์ว่านวัตถุเป็นว่านวัตถุตายว่านบางอย่างก็เน้นเก็บเอาดอกหรือใบไม่ใช่หัวการตัดตุ้มล้ำเลี้ยงของว่านมีดสำหรับกู้ว่าน แยกว่านตระกูลแก้และจืดไว้ต่างหากข้อคิดในแง่ความศักดิ์สิทธิ์ระหว่างว่านป่า (หรือว่านที่ปลูกแบบธรรมดา) กับว่านที่เลี้ยงดูแบบว่านจริงๆพิธี การกู้ หรือเก็บเอาว่านขึ้นเก็บไว้ฤกษ์ในการขุดหรือปลูกว่าน เคล็ดลับการกู้เก็บว่าน การกู้เก็บมาใช้ทางจิตศาสตร์ อาทิเช่น การเก็บมาทำมวลสารสร้างพระ เครื่องราง ของมงคล หากต้องการเก็บกู้ว่านเพื่อใช้ในทางจิตศาสตร์ดังกล่าว [...]

ว่านขันหมาก : ว่านที่มีลักษณะอิ่มน้ำ หรือว่านที่ชอบร่มรำไร จำพวกเหล่านี้จะไม่ลงหัวในฤดูแล้ง
เคล็ดลับการกู้เก็บว่าน

สารบัญ: คลิ๊กเลือกอ่าน เคล็ดลับการกู้เก็บว่านว่านทิ้งใบตายหรือไม่? เป็นเพราะอะไร?๑.การปลูกปลูกล่าช้าจากฤดูการปลูก๒.เป็นธรรมชาติของว่านนั้นๆเองที่จะไม่ลงหัวการเช็คว่านกลุ่มที่จะลงหัวหรือไม่ลงหัวในฤดูแล้ง๑. เช็คการมีหัวและสภาพหัวของว่าน๒. ทดลองให้น้ำไปเรื่อยๆ เมื่อว่านลงหัวแล้วต้องทำอย่างไรให้ทำการแยกกลุ่มว่านที่ลงหัวว่านที่ไม่ลงหัวให้รดน้ำตามปกติการแยกประเภทกลุ่มว่านหัวเล็กและหัวใหญ่๑. ว่านกลุ่มหัวใหญ่๒. ว่านที่มีขนาดหัวเล็ก วิธีการเก็บกู้ว่านเพื่อนำมาใช้ประโยชน์การกู้เก็บมาใช้ทางยาหลักการเก็บยาตามหลักการแพทย์แผนไทย เคล็ดลับการกู้เก็บว่าน ฉบับก่อนๆหน้านี้ ผู้เขียนได้เคยเขียนเกี่ยวกับเรื่อง “เคล็ดลับการปลูกว่าน” มาแล้ว [...]

Follow on instagram

Instagram did not return a 200.