ปรึกษาการใช้สมุนไพร ฟรี!!!

“สมุนไพร”

คือ ยาที่ได้มาจากพืช สัตว์ แร่ธาตุจากธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างภายใน สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆ และบำรุงร่างกายได้ ประเภทของสมุนไพร สมุนไพรที่ได้จากส่วนของพืชโดยตรง (พืชวัตถุ) โดยส่วนต่างๆ ที่นำมานั้นมีสารที่สามารถใช้เป็นยาได้

โทษและอันตรายจากการใช้ยาสมุนไพร

๑. อันตรายที่เกิดจากโรคที่ขาดการรักษา

๒. อันตรายที่เกิดจากฤทธิ์ของสมุนไพรโดยตรง

๓. อันตรายจากสารเจือปนในสมุนไพร