Showing all 4 results

หนังสือและตำราว่านหรือเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับว่านของทาง farmssb.com เรามีมากกว่า 50 เล่ม แต่เราขอคัดเพียงส่วนหนึ่งมานำเสนอ ส่วนใหญ่เพียงโชว์เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง ส่วนเล่มไหนที่มีจำหน่ายจะระบุราคาและรายละเอียดไว้ครับ


* หนังสือเก่าโบราณหลายเล่มอ่านยากมาก ซึ่งเกิดจากคัดสมุดข่อยหลายเล่มมาลง บางชื่อต้นว่านปนกัน ทำให้การตีความผิดเพี้ยน สร้างความแตกแยกในวงการว่าน ดังนั้นการอ่านตำราเก่าพึงใช้ข้อมูลหลากหลายรอบด้านในการพิจารณาครับ