ผงว่านรวม
ผงว่านรวมแบบต่างๆ ของรังว่านอรรถวัติ

farmssb.com หรือ “บ้านสวนสุขสบาย” ของเรานั้นเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวว่าน ฤดูเปลี่ยนดินว่าน จะทำการกู้เก็บว่าน โดยแบ่งว่านเป็นสามส่วนคือ

๑. ว่านที่แบ่งขาย ซึ่งจะแบ่งคราวละไม่เยอะเพราะเราเน้นความหลากหลายและเน้นเกรดพรีเมี่ยมจึงปลูกไม่มาก ใครได้ว่านของเราไปเอาไปคุยได้ ไปอวด ไปอ้างอิงได้ ไปใช้ต่อได้ เราตั้งใจทำ (คัดสายพันธ์ ปลูก เลี้ยง เศก ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ให้แล้ว ที่เหลือ..คุณต้องไปสานต่อเอาเอง)

ว่านทุกตัวที่ปล่อย ผมดูแล้วดูอีก คัดแล้วคัดอีก บางต้นใช้เวลาดูจนเขาออกดอกซึ่งอาจกินเวลาถึง ๗ ปี จนมั่นใจจึงปล่อยว่านนั้นๆ…

๒. ว่านที่เก็บทำมวลสาร ก็ได้แก่ว่านที่ยังเห็นว่าไม่ถึงเวลาปล่อยเป็นต้นหรือเป็นสายพันธ์เมล็ด ด้วยเหตุผลต่างๆ หรือว่านที่มีปริมาณมาก ก็จะพลีมาทำมวลสารตามตำรา และวิธีที่ได้สืบทอดมา เราไม่ได้สักแต่ว่าจับว่านรวมๆกันแล้วเรียกว่าน ๑๐๘

เราเตรียมผงมวลสารว่านอย่างคนที่เรียนมาจริงๆ มีว่านหลัก ว่านรอง ว่านเสริม ว่านกระตุ้น ว่านปิด ว่านบัง ตลอดจนว่านที่ห้ามใส่ ฯลฯ ให้คุณได้ว่านของเราไปแล้ว เอาไปสร้างวัตถุมงคลต่างๆจะไม่รู้สึกกังขา หรือผิดหวังครับ ….

๓. ว่านทำยา ซึ่งจะคัดว่านที่เหมาะสม มาทำยา ทั้งยาแบบเภสัชกรรมแผนไทยปกติ กับยาอาคม กลุ่มยาวาสนา (แต่สร้างจากว่านเป็นหลัก) ซึ่งยาทั้งสองกลุ่ม ผมยังไม่เผยแพร่สู่ภายนอกครับ ต้องขอทดลองให้มั่นใจเสียก่อน

ดังนั้นต้องบอกเลยว่าผมตั้งใจให้มวลสารว่านของผมแพงกว่าท้องตลาดนะครับ เพราะเรามั่นใจและลงทุนลงแรง ทุ่มเท ตลอดจนทำอย่างไม่สุกเอาเผากินเท่าที่ทำได้ เราจึงขายราคาที่สมเหตุผมผลครับ…

อนึ่งหากคุณต้องการให้เราผสมว่านเพื่อใช้ในการใดก็แจ้งเราได้ครับ แต่ต้องมีเวลาให้เราเตรียมการสักระยะ เพราะห้วงเวลาการเก็บว่านแต่ละต้นมีห้วงเวลาฤกษ์-ยามแตกต่างกันไปครับ

ขอคาราวะ ๑ จอก…

อรรถวัติ กบิลว่าน

๙ ก.พ.๖๔

No products were found matching your selection.