Showing all 6 results

Sale!

วงศ์พลับพลึง/กลุ่มหัวหอม

ว่านกวักนางพญาใหญ่

฿200.00

วงศ์พลับพลึง/กลุ่มหัวหอม

ว่านนางคุ้ม (ผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน)

฿120.00

วงศ์พลับพลึง/กลุ่มหัวหอม

ว่านนางล้อม (ต้นเก่า ชนิดออกดอกยาก)

วงศ์พลับพลึง/กลุ่มหัวหอม

ว่านพระยาหมอก (พลับพลึงดอกคุด)

วงศ์พลับพลึง/กลุ่มหัวหอม

ว่านแสนพันล้อม

฿50.00