ว่านแก้วหน้าม้า (ต้วเมีย)

฿250.00

ว่านสายพันธ์เก่า ได้มาจากร้านต้นไม้แถบประตูกรุงเทพ เป็นว่านต้นเดิมที่เล่นหาผ่านยุคเฟื่องฟูของว่านเมื่อราวๆ ๔๐ ปีที่แล้ว โชคดีที่เจ้าของว่านเก็บพันธิ์นี้ไว้ ไม่เห่อตามกระแสจนทิ้งของเก่า (ยุคที่เล่นแต่แก้วสารพัดนึกซึ่งเป็นไม้ใหม่) ต้นนี้เป็นต้นตัวเมียครับ (แก้วหน้าม้าให้เล่นตัวเมีย เพราะนางแก้วหน้าม้าเป็นผู้หญิง)