ช่อดอกกระเจียว งานปั้นมือ ตั้งโชว์

    ช่อดอกกระเจียว เป็นงานปั้นมือสวยงาม สำหรับตั้งบนโต๊ะที่ทำงาน หรือเป็นของฝาก