ว่านมหาระงับ หลวงพ่ออั้น คนฺธาโร วัดพระญาติการาม อยุธยา

ว่านนอกกบิลว่าน ที่แพร่หลายในแถบ จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานะ โชว์ ครับเนื่องจากยังมีจำนวนน้อยอยู่ จึงไม่สามารถแบ่งได้