พญาช้างน้ำ (ช้างธนู)

฿7,500.00

ช้างอาคม หนึ่งในสิ่งที่เชื่อว่ามีฤทธิ์ปราบและกันฤทธิ์จากว่านโพลงได้ แกะจากไม้มะขามฟ้า เป็นวิชาทางแถบลุ่มน้ำโขง

สถานะ โชว์ ครับ