เพชรกลับตัวผู้ Boesenbergia spp.

฿75.00

Boesenbergia spp. ทั่วไปคล้ายเพชรกลับมาก ลักษณะที่แตกต่างออกไปคือ หัวจะเล็กกว่า และใต้ใบแดงจัด ทั้งหลังใบพบเส้นใบแดงชัดเจน แม้ตอนโตเต็มที่ก็ยังเห็นเส้นกลางใบแดงอยู่ ต้นนี้สรรพคุณทางยาสูงกว่าเพชรกลับ พบใช้มากทางแถบอีสาน และเพชรกลับตัวผู้นี้เป็นที่เข้าใจผิดกันบ่อยว่าเป็น “เพชรกลับแดง” เนื่องจากสีแดงของใบที่ชัดเจนคล้ายเพชรกลับแดง