ว่านเสน่ห์จันทน์ทอง Kyllingia sp.

ว่านที่ใช้ในทางเมตตา ทั้งเมตตาค้าขาย และเมตตาแก่คนรอบข้าง เป็นว่านที่ใช้ดีไม่มีพิษภัย แถมยังมีผลทางด้านโชคลาภด้วย (จากคนที่เกิดเมตตาต่อเรานั่นเอง) ว่านดีแต่คนรู้จักใช้กันน้อย ส่วนตัวถือเป็นว่านในดวงใจครับ