ว่านเพชรกลับนเรศวร, ว่านนเรศวร

฿120.00

ว่านนเรศวร ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia cf. petiolata Sirirugsa เป็นว่านที่อยู่ในสกุลกระชาย คือดอกออกที่ปลายยอด ดอกมีสีขาว กลีบปากดอกมีแต้มสีแดงเรื่อ รากมีลักษณะย้อนกลับ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เพชรกลับนเรศวร”