ทุกอย่างในวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้…

กล่าวความถึงวันวาน

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒ มีฤกษ์ “คราส” ครับ เป็นฤกษ์สุริยคราส ที่นานๆเกิดที มีความหมายในวิชาโบราณหลายแขนง

เช่น วิชาโหราศาสตร์ จิตศาสตร์-ไสยศาสตร์ แม้แต่วิชาว่านแบบโบราณ

ผมศึกษาเรื่องว่านมา ๒๕ ปีเศษ เมื่อวานครูว่านให้ไปช่วยในพิธีทำผง และสร้างเบี้ย ตามอย่างโบราณ ที่เบี้ยหากปลุกในฤกษ์คราส จะมีผลบางอย่างพิเศษ…

สุริยคราส ๒๖ ธ.ค.๖๒ ถ่ายที่ "บ้านว่านไทย กทม."
สุริยคราส ๒๖ ธ.ค.๖๒ ถ่ายที่ “บ้านว่านไทย กทม.”

หลายปีที่ผ่านมา ผมช่วยงานครูในหลายๆด้าน ตั้งแต่ลงสวนขุดดิน ปลูก-กู้ว่าน ถอนหญ้า ที่สวนว่านของครู จนสวนว่านหลังน้ำท่วมใหญ่ ๒๕๕๔ พลิกฟื้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ทุกอย่างในวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ มันมีการบ่มเพาะสะสม กรุงโรมมิสามารถสร้างเสร็จในวันเดียวได้ฉันใดก็ฉันนั้น…

หลังจากจบกิจในเส้นทางเดินเส้นทางหนึ่ง เส้นทางใหม่ที่สะสมพละกำลังไว้เพียงพอ จะสามารถเดินต่อไปถึงจุดหมายได้โดยไม่ยากนัก…

อาบเบี้ยในฤกษ์คราส และผง.(บังไว้).. ซึ่งหาคนเขียนได้ยากแล้ว คู่ที่เรียนวิชาด้วยกันเขียนครับ ผมยังทำไม่เป็น
อาบเบี้ยในฤกษ์คราส และผง.(บังไว้).. ซึ่งหาคนเขียนได้ยากแล้ว คู่ที่เรียนวิชาด้วยกันเขียนครับ ผมยังทำไม่เป็น
ตั้งพิธีรับพลังงาน... สายนี้ ขันมี ๙ ใบนะครับ ^^
ตั้งพิธีรับพลังงาน… สายนี้ ขันมี ๙ ใบนะครับ ^^

โอมอ่านโองการครูเพื่อปลุกเบี้ย ร่วมกับคู่ที่ยกเรียนด้วยกัน (วิชาโบราณนิยมยกเรียนคู่เพื่อช่วยกันแก้กันและกัน…)โอมอ่านโองการครูเพื่อปลุกเบี้ย ร่วมกับคู่ที่ยกเรียนด้วยกัน (วิชาโบราณนิยมยกเรียนคู่เพื่อช่วยกันแก้กันและกัน...)

ปล.๑ บทความนี้เป็นมิติ “สุข” ในความหมายของ “บ้าน” “สวน” “สุข” “สบาย” ครับ

ปล.๒ บรรยายอะไรมากไม่ได้ ศาสตร์โบราณครูท่านว่า “อยู่ข้างในดั่งช้างสามศอก เอาออกนอกเหลือหมากคำเดียว”

ปล.๓ “ทุกอย่างในวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้” เป็นคำที่ครูบอกเมื่อวานครับ ฟังแล้วโดน..

อนึ่ง ๓ สิ่งควรปิดบังจึงเจริญได้แก่ มาตุคาม มนต์ของพราหมณ์ และมิจฉาทิฐิ ปฏิจฉันนสูตร [๕๗๑]

อรรถ บ้านสวนสุขสบาย

๓๑ พ.ค. ๖๔